quản lý tàu cá

“Phủ sóng” quản lý tàu cá

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, chống khai