quốc phòng an ninh

Kiểm soát tốt các hoạt động trên biển

Tỉnh Cà Mau hiện có trên 5.000 phương tiện đang hoạt động các nghề đánh bắt, khai thác thủy sản trên các vùng biển truyền thống. Vùng biển Cà Mau là

Khơi nguồn “mạch máu” thông tin

15 năm trước, với mục tiêu phát triển kinh tế biển và góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh biển, đảo quê hương, ông Lê Hoàng Phước, khi ấy

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người làm báo

Sáng ngày 9/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QP,AN) Trung