Quyết định 2085

Vẫn chưa được phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện Quyết định 2085

Sáng 3/5, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi giám sát kết quả triển khai, thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng