rừng gỗ lớn

Trồng rừng gỗ lớn: Hướng đi mới cho ngành Lâm nghiệp

Qua thống kê, hiện nay trên khu vực rừng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau có khoảng 9.500ha rừng keo lai. Tuy nhiên, gỗ keo lai chủ yếu là gỗ nhỏ