Sào Lưới Tây

Cần phát huy việc đảng viên tự góp vốn giúp đỡ nhau

“Trên địa bàn xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) hiện còn 3 ấp ven biển (Cơi Sáu, Sào Lưới, Sào Lưới Tây) với 494 hộ, tuy có hệ thống giếng