SEANMICO

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình nuôi tôm tại Ngọc Hiển

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải có chuyến thực tế tại mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến theo hệ sinh thái tôm - rừng tại HTX