Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình nuôi tôm tại Ngọc Hiển

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải có chuyến thực tế tại mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến theo hệ sinh thái tôm – rừng tại huyện Ngọc Hiển.

Các xã viên cho biết, suốt trong quá trình nuôi luôn tuân thủ các các điều kiện về nuôi tôm sạch sinh thái, sử dụng các chế phẩm sinh học ở mức thấp nhất.

Tỷ lệ rừng tôm luôn tuân thủ 30% nuôi tôm – 70% trồng rừng, vừa thu lợi sản phẩm sạch mang tính giá trị gia tăng vừa bảo đảm hệ sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn nên có hướng dẫn người dân nuôi tôm theo 2 giai đoạn, nhằm nâng cao hiệu quả; phải đảm bảo tỷ lệ che phủ của rừng đúng theo quy định…

SEANMICO hiện bao tiêu sản phẩm tôm nguyên liệu trên phần diện tích hơn 1.400ha tại huyện Ngọc Hiển.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan mô hình nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh tại Công ty NG và Công ty Tân Tây Đô (xã Tân Ân), mô hình nuôi tôm sinh thái tại Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiển và Lâm ngư trường 184 (huyện Năm Căn).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *