Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải trao quà đến Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tiến Hải gửi lời chúc các vị sư, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2019 thật vui tươi, may mắn, hạnh phúc.

Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer, thực hiện tốt chính sách dân tộc, đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc; đồng thời, biểu dương những thành tích to lớn của đồng bào dân tộc Khmer trong đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; động viên đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cùng chính quyền địa phương tham gia phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Hòa thượng Thạch Hà, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cho biết, trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, Hội, các vị sư sãi luôn tích cực vận động bà con chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống, động viên đồng bào dân tộc Khmer ngày càng gắn bó với địa phương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *