sên vét ao

Nhiều thủ tục chưa được ban hành

Sáng nay 6/3, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện chủ trì Phiên họp giải trình liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân