Nhiều thủ tục chưa được ban hành

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì phiên họp giải trình.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại tổng diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 164.600ha. Trong đó, đất rừng đặc dụng 24.406ha, đất rừng phòng hộ 36.528ha, đất rừng sản xuất 103.704ha. Có 7 ban quản lý rừng phòng hộ và 2 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. Có hơn 77.500ha diện tích rừng được giao khoán cho hơn 17.200 hộ.

Trong hoạt động sên vét ao đầm, thủ tục được triển khai theo Quyết định số 24 ngày 3/10/2014 và Quyết định số 34 ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh; thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Hiện tại chưa có quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của các chủ phương tiện xáng cuốc trên lâm phần và cũng chưa có quy định về thủ tục đăng ký khai thác giữa hộ nhận khoán đăng ký với chủ rừng. Việc này chỉ do thỏa thuận giữa các bên.

Tại phiên giải trình, nhiều đại biểu đặt vấn đề về việc áp dụng quy định, thực hiện các phần việc khi chưa có thủ tục. Theo đại biểu, đã qua, thông qua giám sát, khảo sát nhận thấy nhiều quy định, nhận thức vấn đề đã bị áp dụng sai, trong đó có việc khai thác giữa hộ nhận khoán và đưa xáng cuốc vào sên vét đất lâm phần.

Vấn đề được phản ảnh nữa là việc xáng cuốc bên ngoài vào sên vét nhưng bị ngăn cản của Ban quản lý rừng, mà theo ghi nhận từ ý kiến của cử tri thì thuê xáng bên ngoài thời gian nhanh, giá lại thấp hơn; người dân trồng rừng, quản lý đến khai thác thì đấu giá, nhưng giá đấu thấp hơn so với thực tế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *