Sở Giáo dục và Đào

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ XXIII

Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ XXIII,năm

Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%

“Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%, đồng thời từng bước khắc phục trường đạt chuẩn mà thiếu chuẩn; quan tâm tuyển sinh năm