Sở Nông nghiệp

Phát hiện 1 cơ sở thu mua lá nhàu tươi

Thực hiện Công văn 8476 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tiến hành rà soát, kiểm tra thông tin thương lái mua lá

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mua bán trái nhàu, lá nhàu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 8916/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh, các cơ quan báo đài,