Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau

Quyết liệt phòng chống dịch bệnh

Chiều 29/5, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, ông Lê Thanh Triều có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Trong tháng 6 sẽ có nhiều hoạt động lớn về ngành tôm Cà Mau

Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau phối hợp với các Tổ chức phi Chính phủ tổ chức hội thảo liên kết chuỗi giá trị ngành

Tham quan mô hình lúa – tôm hữu cơ

Chiều 17/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau phối hợp với UBND huyện Thới Bình tổ chức hội nghị sơ kết mô hình lúa - tôm hữu