sông Gành Hào

Vệt màu đen trên sông Gành Hào là do tù đọng!

“Không phát hiện đường ống xả nước thải và hoạt động xả nước thải chưa qua xử lý của công ty ra sông Gành Hào. Vùng nước màu đen tại bến

Hạn chế giao thông trên sông Gành Hào, sông Quản lộ Phụng Hiệp và kênh Bạc Liêu – Cà Mau

Từ nay đến ngày 26/2/2020, các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực sông Gành Hào, sông Quản Lộ Phụng Hiệp và kênh Bạc Liêu - Cà Mau cần

Công trình kè cấp bách Tân Thuận: Chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Kè Tân Thuận (xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) là công trình được xây dựng mang tính cấp bách trước thực trạng sạt lở nghiêm trọng ven tuyến sông Gành Hào,