sông Sài Gòn

Trải nghiệm đi bus trên sông Sài Gòn

Bus trên sông, hay còn gọi là water bus, rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Từ giữa năm 2017, bus trên sông Sài Gòn được đưa vào hoạt động, nhằm khai thác du lịch và phục vụ