sử dụng đất đai

Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại TP. Cà Mau

Sai sót về cách tính thuế trong chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến thu thiếu số tiền trên 158 triệu đồng; lấy đất công cho thuê, nguồn thu lại