Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại TP. Cà Mau

Cụ thể, theo Thông báo số 19/TB-TT ngày 27/7/2020 của Thanh tra tỉnh Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất đai; các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân; việc quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng tại TP. Cà Mau; thì Chi cục Thuế khu vực II tính tiền sử dụng đất đối với ông Võ Tấn Lực (thường trú Khóm 5, Phường 5), vị trí chuyển mục đích sử dụng đất tại ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm không nhân hệ số k (1,4) đối với diện tích vượt hạn mức đất ở, dẫn đến thu thiếu số tiền 158.354.000 đồng.

Theo quy định, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm quản lý, bảo vệ quỹ đất chưa sử dụng tại địa phương. Tuy nhiên, UBND phường Tân Xuyên cho thuê quỹ đất chưa sử dụng diện tích 800m² là không đúng thẩm quyền về cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2013. UBND phường Tân Xuyên thu tiền cho thuê 10 triệu đồng/năm nộp vào quỹ Công đoàn là vi phạm khoản 3 Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý đất đai trên địa bàn thành phố cho thấy, UBND thành phố khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về đất đai thiếu vai trò trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện của UBND xã, phường (kiểm tra 77/101 quyết định được ban hành, có 54 quyết định không giao nhiệm vụ cho xã, phường). UBND thành phố thiếu kiểm tra trong việc thi hành các quyết định xử phạt VPHC (qua kiểm tra những trường hợp xử phạt VPHC về lĩnh vực đất đai chưa tự tháo dỡ, chưa khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm, có 86 quyết định xử phạt nhưng chưa quyết định cưỡng chế kịp thời), như thế là chưa thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 73 và khoản 3 Điều 85 của Luật Xử lý VPHC năm 2012. Vấn đề này nổi cộm trên địa bàn Phường 9, phường Tân Xuyên và xã Lý Văn Lâm.

Ngày 7/7, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-TT về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất đai; các loại thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân; việc quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng tại TP. Cà Mau. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh có thông báo công khai kết luận tranh tra.

Trên lĩnh vực quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng, qua thanh tra 7 đồ án quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu thì có 3 đồ án trễ thời gian theo Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Việc trễ thời hạn này được cho là do các cấp thẩm quyền góp ý, phê duyệt thời gian kéo dài, đơn vị tư vấn thực hiện công tác khảo sát nắm bắt thông tin chưa đầy đủ… ảnh hưởng đến công tác quản lý và thực hiện quy hoạch. Cùng với đó, Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu dân cư Phường 1, Phường 9 không công bố công khai là thực hiện chưa đúng Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót như trên, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, UBND thành phố, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố, Phòng Quản lý Đô thị thành phố và các đơn vị tư vấn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan có giải pháp chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về đất đai, thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt VPHC về đất đai trên địa bàn; ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường về thủ tục cho thuê quỹ đất nông nghiệp công ích 5%; khẩn trương rà soát lại quỹ đất công tại các xã, phường để có biện pháp quản lý chặt chẽ đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát kiểm tra quỹ đất công để tránh bị lấn chiếm, thất thoát quỹ đất của Nhà nước.

Qua thanh tra cho thấy, việc quản lý đất công trên địa bàn TP. Cà Mau còn chưa chặt chẽ, diện tích bị lấn chiếm là 28.069m2.Qua kiểm tra 7 đơn vị xã, phường đã có 4 đơn vị để xảy ra thiếu sót: Công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn còn rất phức tạp; tình trạng lấn, chiếm, cho mượn đất công diễn ra đã lâu nhưng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ đúng theo quy định pháp luật; cho thuê quỹ đất nông nghiệp không qua đấu giá quyền sử dụng đất; khu đất cống Hòa Thành có 63 hộ lấn chiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *