sự nghiệp trồng người

Những bông hoa của ngành Giáo dục vùng sâu

Thời gian qua, từ phong trào dạy tốt - học tốt, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên tiêu biểu, hết lòng vì sự