sức mạnh

Tăng cường tiềm lực, sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững chắc

Ngày 8/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Tham dự có Chủ tịch HĐND tỉnh