sức mạnh đoàn kết

Phát huy sức mạnh đoàn kết ở cộng đồng dân cư

Sau một năm, người dân tại các khu dân cư lại có dịp cùng nhau ngồi lại chia sẻ những câu chuyện xóm làng, cùng nhìn lại những việc đã làm