sưu tầm

Trưng bày 28 tư liệu dấu xưa Cà Mau

Qua thời gian sưu tầm, chiều 13/12, Ban Quản lý Di tích tỉnh Cà Mau trao giải cuộc thi sưu tầm tư liệu mang tên “Dấu xưa Cà Mau” gắn liền