Tạ An Khương

Đâu khó, có… phụ nữ

Nhằm chăm lo sức khỏe hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi đã thành công khi nhân rộng mô hình “góp vốn” mua