tác phong của người đứng đầu

Phú Hưng quyết tâm học Bác

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ xã Phú Hưng (huyện Cái Nước), việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ