tài nguyên rừng

Vi phạm tài nguyên rừng có giảm, nhưng vẫn còn khá cao

Tuy có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên số vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép… trong năm 2019 vẫn khá cao, với 56 vụ việc.