Tấm lòng Việt

Quỹ “Tấm lòng Việt” trao 15 căn nhà cho hộ nghèo

Sau hơn 9 tháng khởi công xây dựng, sáng ngày 23/10, 15 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ nghèo tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.