Tạo nền tảng

Tân Thành tiến tới “xã nông thôn mới nâng cao”

Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, đến nay, xã Tân Thành (TP. Cà Mau) vẫn giữ vững chuẩn 19/19 tiêu chí, đáng ghi nhận có những tiêu chí “vượt