Tập huấn nâng cao năng lực

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động

Sáng ngày 2/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH;) phối hợp với Sở LĐ-TB&XH; tỉnh Cà Mau tổ chức