Thái Bình Dương

Nhà giàn gần hơn với đất liền

Cách đất liền trên 80 hải lý, Nhà giàn DK1/10 - Bãi cạn mũi Cà Mau nằm trong hệ thống Nhà giàn DK1 đứng chân trên vùng biển cực Nam của