thay đổi thế giới

“Cùng hành động để thay đổi thế giới”

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, sáng ngày 9/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra quân Chiến