THCS Danh Thị Tươi

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Danh Thị Tươi: Kiến nghị được đầu tư thêm 10 phòng học

Ngày 13/8, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình hoạt động và thực hiện các chế độ, chính sách tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú