Thiệt hại nặng do hạn hán

Thiệt hại nặng do hạn hán

Theo thông tin từ UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, do tình hình hạn hán làm khô kiệt hoàn toàn các tuyến kênh nên đã xảy ra tình trạng sụt