Thiếu trách nhiệm

Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, nhiều cá nhân bị đề nghị kiểm điểm

Mới đây, UBND huyện Đầm Dơi đã có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại Trường THCS Quách Phẩm Bắc (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm