thoát nghèo

Khi người dân chưa muốn… thoát nghèo!

Trong những năm qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xóa nghèo được Cà Mau triển khai một cách sâu rộng, giúp cho đời

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ 873 hộ thoát nghèo

Sáng 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất

Khơi dậy tinh thần thi đua trong nông dân

Những năm gần đây, nông dân Thới Bình đã không ngừng mở rộng diện tích, nỗ lực vươn lên từ mô hình đa cây, đa con trên cùng diện tích, giúp