Thủ tục

Vụ cán bộ kiện đòi đất mượn tại Sông Đốc: “Thủ tục” mượn đất chỉ thông qua… khóm (?!)

Ông Quách Thành Sơn (Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), người đại diện theo ủy quyền của bà La Bích Ly (nguyên đơn trong vụ kiện tranh