Thực thi quyết định

UBND Phường 9: Thực thi quyết định cưỡng chế bằng một cam kết của người vi phạm

Dù đã bố trí lực lượng để thực hiện cưỡng chế, nhưng việc cưỡng chế vẫn không được thực hiện do vấp phải phản ứng gay gắt từ phía người vi