Thủy điện Hòa Bình

Âm vang Thủy điện Hòa Bình

Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng năm 1979, tại tỉnh Hòa Bình, trên dòng Sông Đà. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông