tiền hỗ trợ

Người thương binh từ chối nhận tiền hỗ trợ, nhường phần cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn

Ông Lê Thái Minh Tâm, Chủ tịch UBND Phường 1 - TP. Cà Mau cho biết, trên địa bàn phường có 1 trường hợp người dân tự nguyện từ chối nhận