tình hình mới

Cán bộ mặt trận phải nhiệt huyết, đạt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Chiều 12/4, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có buổi kiểm tra công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các

Đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình mới

“Những tháng đầu năm, dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan và bùng phát, đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống KT-XH của cả nước nói chung và tỉnh Cà