Cán bộ mặt trận phải nhiệt huyết, đạt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Để chuẩn bị tốt các bước cho Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nắm và triển khai thực hiện theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; Thông tri số 28 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) và các công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…Đặc biệt, Ban Thường trực còn xây dựng sổ tay hướng dẫn công tác Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024, giúp các cơ sở nắm vững và triển khai đúng theo quy định.

Ông Lê Dũng cho biết: “Đến thời điểm này, 101 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội mặt trận cấp cơ sở. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành dự thảo văn kiện và đã dự kiến đề án nhân sự cho nhiệm kỳ 2019 – 2024, cấp tỉnh 79 đồng chí, Ban Thường trực 8 đồng chí. Tổng số 330 đại biểu dự đại hội. Trong đó, chính thức là 250 đại biểu. Thời gian diễn ra đại hội dự kiến ngày 10, 11/7”.

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội, mặt trận các cấp đã tổ chức tuyên truyền về vai trò vị trí mặt trận, kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ, các chủ trương, chính sách. Theo đó, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội, đặc biệt là phong trào đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao bước chuẩn bị đại hội của tỉnh, đặc biệt là các phong trào thi đua rất thiết thực, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh. Trong quá trình đại hội cần phát huy tính dân chủ, phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại biểu. Đại hội cần chủ động tính toán, lựa chọn kỹ lưỡng, đội ngũ cán bộ mặt trận phải nhiệt huyết, đạt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Công tác hiệp thương thể hiện được sự nhất trí, đồng tâm, do đó quy trình chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng, chu đáo và an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *