tỉnh Quảng Bình

Lạc vào “tiên cảnh” tại động Thiên Đường

Động Thiên Đường được phát hiện vào năm 2005, đưa vào phục vụ du lịch vào tháng 9/2010.