tình yêu biển

Thêm tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” đã góp phần lan tỏa, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo, tình yêu

Nâng cao ý thức, tình yêu biển, đảo trong tuổi trẻ

Chiều 25/10, Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh phối hợp Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh tổ chức tổng kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về biển, đảo” năm