Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ 11

Thảo luận Tổ đại biểu trước Kỳ họp thứ 11 – HĐND tỉnh

Sáng nay 26/11, thảo luận tổ trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX sắp diễn ra, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tập trung đi sâu phân tích,