tôm tít

Hướng đi mới từ mô hình nuôi tôm tít lồng

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng mô hình nuôi tôm tít lồng trong vuông tôm. Đầu năm 2018 đến nay, ở huyện Năm Căn cũng đã thực

Giá tôm tít thương phẩm giảm mạnh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, cùng “hoàn cảnh” như con cua, hiện nay giá tôm tít thương phẩm trên địa bàn huyện

Bước tiến trong kỹ thuật nuôi tôm tít hiệu quả

Thời gian qua, khi một số hộ nuôi tôm tít lồng tại xã Lâm Hải (huyện Năm Căn) mang lại hiệu quả, đã có nhiều hộ dân học hỏi, thực hiện.