Tổng điều tra dân số

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Phục vụ việc xây dựng chính sách phát triển đất nước

LTS: Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019. Cùng với các địa

Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, ngày 1/4, cùng với cả nước, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra (TĐT)