tổng kết

Công an tỉnh Cà Mau tổng kết năm 2018

Sáng nay (11/1), Công an tỉnh Cà Mau, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.