Công an tỉnh Cà Mau tổng kết năm 2018

Trong năm qua, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, gian lận thương mại….

Trong năm 2018, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, đã đề ra các chủ trương, biện pháp giải quyết các yếu tố gây mất ổn định chính trị, an ninh nông thôn; phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, đơn vị, đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Theo đó, năm 2018, công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm về trật tự xã hội và các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội.

Qua đó đã phát hiện, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm với nhiều đối tượng hoạt động; phát hiện và xử phạt nhiều vụ vi phạm hành chính trên các lĩnh vực về môi trường. Đồng thời, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm  trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, gian lận thương mại…. 

Phương hướng nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2019, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chiến lược, chương trình của Nhà nước và Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nắm, phân tích sâu, dự báo sát tình hình, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *