Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhà đầu tư Trung Hoa quan tâm công nghệ chế biến, nuôi trồng thủy sản của Cà Mau

Sáng nay (26/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân có buổi tiếp thân mật ngài Ngô Tuấn - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại