TP. Lạng Sơn

Trần Lệ Nam và những tác phẩm theo “dấu chân cha”

Trần Lệ Nam sinh năm 1965, quê TP. Lạng Sơn; kỹ sư kinh tế, chuyên ngành Tài chính, hiện chị sinh sống và làm việc tại Hà Nội.