trả lại cho bệnh nhân

Nhân viên vệ sinh nhặt được gần 40 triệu đồng trả lại cho người nhà bệnh nhân

Nhặt được bọc tiền hơn 38 triệu đồng bên trong, nhân viên vệ sinh của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải đã báo lãnh đạo, trả lại số tiền