Trách nhiệm cơ quan quản lý

Sẽ xử lý nghiêm những sai phạm xảy ra tại Gossip

“Trách nhiệm cơ quan quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ được xem xét lại”, ông Nguyễn Đức Thánh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết tại cuộc họp